VM i døds 2017

Frognerbadet 19. august


Ved spørsmål, vennligst kontakt monica@6sans.no
Påmelding

Personlige detaljer
Fornavn (required)
Etternavn (required)
Mail (required)
Mobilnummer (required)
Dødskrets (required)
Låtvalg 1 (required)
Låtvalg 2 (required)
Er du så god at du kommer til finalen - spiller vi din introlåt
når du går opp i stupetårnet under ditt finaledøds.
Fullmakt
Er du over 18 år? (required)

Hvis ikke må dine foresatte signere Fullmakt for deltagelse i VM i Døds 2017
og sende den til monica@6sans.no
Vilkår