Registrering/Registration

Personopplysninger/Personal information
Fornavn/First name (required)
Etternavn/Last name (required)
E-post/E-mail (required)
Mobil/Mobilephone (format: +47) (required)
Stillingstittel/Job title (required)
Organisasjon/Organisation (required)
Land/Country (required)
Vennligst skriv inn hvilket land/Please write which country: (required)
Matallergier eller matpreferanser/Foodallergies or food preferences (optional)
Annen informasjon til arrangørene/Other information to the organizers (optional)
Deltakelse/Attendance
Vennligst velg/Please choose (required)

Deltakerkategori/Attendee category (required)
Det vil bli servert tapas til lunsj for alle under konferansen.
Etter konferansen er du invitert til mingling, det vil bli servert drikke og snacks. Ønsker du å delta på dette?

There will be served a tapas lunch for everyone during the conference.
After the conference you are invited to mingling, drinks and snacks will be served. Do you wish to attend the mingle? (required)

Betingelser/Conditions
Ved å huke av feltet under godtar du at vi oppbevarer informasjonen din trygt med formål om deltakerrapportering, kommunikasjon med deg frem til arrangementet, oppdatere deg på vårt arbeid og invitere deg til fremtidige arrangementer. Du kan når som helst melde deg av og vi vil slette all informasjon om deg.

By ticking the box below, you agree that we will store your information securely for the purposes of participant reporting, communication with you up to the event, updating you on our work and inviting you to future events. You can unsubscribe at any time and we will delete all information about you.
(required)